نکاتی برای داشتن یک سیخ کباب عالی و خوشمزه

نکاتی برای داشتن یک سیخ  کباب عالی و خوشمزه

به ازای یک کیلو گوشت سیصدگرم پیاز که حدودأ سه‌تا پیاز متوسط میشه رو ریز رنده کنید و آبشو بگیرید چون آب پیاز باعث شیرین شدن کباب میشه.

خواندن را ادامه دهید“نکاتی برای داشتن یک سیخ کباب عالی و خوشمزه”