صنایع استیل سید حامد نیروئی

تولیدکننده انواع سیخ های استیل ، آلومینیوم و گالوانیزه

در سایزها و اندازه های متفاوت مخصوص کبابی های شاندیز ، بناب ، جوجه ای ، جیگری

صنایع استیل سید حامد نیروئی